Harcerski Bank Mundurów
hbm@stoleczna.zhp.pl

Chorągiew Stołeczna ZHP
ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa
tel: 533 318 712 lub 22 621 65 14